Isabel Ferrera

Other publications

OTHER PUBLICATIONS                                                                                             Research Papers


Review papers:
1. ARCHAEAL ECOLOGY

Ferrera I, Takacs C, Reysenbach AL. 2008. Encyclopedia of Life Sciences. John Wiley & Sons, Ltd. Read


2. THERMOPHILES

Ferrera I, Reysenbach AL. 2007. Encyclopedia of Life Sciences. John Wiley & Sons, Ltd. Read


3. ARCHAEAL ECOLOGY

Colman DR, Ferrera I, Takacs C, Reysenbach AL.  2016. Encyclopedia of Life Sciences. John Wiley & Sons, Ltd. Read


Book chapters:
4. MOLECULAR METHODS FOR BIOFILMS

Ferrera I, Balagué V, Voolstra CR, Aranda M, Bayer T, Abed RMM, Dobretsov S, Owens SM, Wilkening J, Fessler JL, Gilbert JA. 2014.  In: Biofouling Methods (eds S. Dobretsov, J. C. Thomason and D. N. Williams), John Wiley & Sons, Ltd, Oxford, UK. Read


5. DETERMINACIÓN DE LA ABUNDANCIA Y CONTENIDO DE PIGMENTO DE LAS BACTERIAS FOTOTRÓFICAS AERÓBICAS ANOXIGÉNICAS

Ferrera I. 2011.  Moreno-Ostos, E (Ed). 2012. In: Expedición de circunnavegación Malaspina 2010. Cambio global y exploración de la biodiversidad del océano. Libro Blanco de Métodos y Técnicas de Trabajo Oceanográfico. Ed. CSIC-BBVA. Read


6. LABORATORY MODEL SYSTEMS FOR THE STUDY OF MICROBIAL COMMUNITIES

Sánchez O, Ferrera I, Mas J. 2008. Van Dijk T. (ed). In: Microbial Ecology Research Trends. pp 87-114. Nova Publishers. Read


Books Edited:
7. CLIMATE CHANGE AND THE OCEANIC CARBON CYCLE. CLIMATE CHANGE AND THE OCEANIC CARBON CYCLE

Ferrera I (ed.). 2016. Apple Academic Press, ISBN 978-1-77188-536-2.  Read


Outreach:
6. VIDA ESTREMA A LES FUMAROLES TERMALS OCEÀNIQUES

Ferrera I. 2010. In: Omnis Cèl·lula 25:6 (Journal of the Catalan Society of Biology). Read


7. SOTA LA PELL DE L’OCEÀ

Acinas, S.G., del Campo J, Coll-Lladó M, Cornejo FM, Ferrera I, Lefort T, Salazar G, Sarmento H, Sebastián M, Massana R, Pedrós-Alió C, Gasol JM. 2011. In: Projecte Telemàtic de divulgació de la recerca. Recerca en Acció,  Fundació Institució Catalana de Suport a la Recerca. Read